Beleidsplan - ANBI

ALGEMENE INFORMATIE
 
Statutaire naam:
Stichting Bevordering Techniekonderwijs Berkelstreek
Statutaire zetel:
Borculo gemeente Berkelland
Bezoekadres:
Bosberg 21, 7271LE Borculo
Telefoonnummer:
06-53662190
Internetadres:
www.technieklokaalberkelstreek.nl
E-mailadres:
info@technieklokaalberkelstreek.nl
 
KvK-nummer:
09189626
RSIN:
820198468
 
Datum akte van oprichting : 04-12-2008
 
 
Missie, doelstelling en beleid


Missie
De missie van de Stichting Bevordering Techniekonderwijs Berkelstreek is:
 
Basisschoolleerlingen (groep 6, 7 en 8) kennis laten maken met de verschillende mogelijkheden die de techniek biedt om op deze manier meer leerlingen te laten doorstromen naar het techniekonderwijs en als vervolg daarop naar het bedrijfsleven.
 

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting is vastgelegd in de statuten van Stichting Bevordering Techniekonderwijs Berkelstreek.
 
1. De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen en het stimuleren van het techniekonderwijs in de Berkelstreek en omgeving;
b. het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het inzamelen van gelden;
b. het in stand houden van een technieklokaal;
c. het geven van voorlichting.

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
 
 
Beleidsvoornemens
 
De beleidsvoornemens van de Stichting Bevordering Techniek Onderwijs Berkelstreek zijn:
Verder ontwikkelen van de leerlijn en onderzoeken hoe meer gebruik gemaakt kan worden van de eigen inzichten van leerlingen of de capaciteiten van zeer begaafde leerlingen.

  • Door middel van nieuwe opdrachten het niveau van de opleidingsstof naar een hoger niveau brengen
  • Creëren van een “verwonderruimte” waarin basisschoolleerlingen kennis kunnen maken met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek
  • Scholing van vrijwilligers en docenten basisonderwijs
  • Monitoring van de kwaliteit/opbrengst van het technieklokaal.

 

Personeel / bestuur
 
De Stichting Bevordering Techniekonderwijs Berkelstreek heeft 1 techniekcoördinator in loondienst en maakt voor de begeleiding en instructie van de leerlingen gebruik van een grote groep vrijwilligers.
 
Het (onbezoldigde) bestuur bestaat uit:
Louis Koopman
Evelien Egers
Gijs Kreunen
Erik-Jan Holleman

 

Publikatie Anbi Algemeen 2022
 
Download hier de Publikatie Anbi Algemeen 2022 (PDF).

Technieklokaal Berkelstreek
Bosberg 21, 7271 LE Borculo
T: 06-53662190
E: info@technieklokaalberkelstreek.nl

Copyright © 2024 Technieklokaal Berkelstreek
Disclaimer